Cijene

Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV i vrijede za sve načine plaćanja. 

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod strogo se kontrolira, no bez obzira na to postoji mogućnost greške jer cijene upisuju ljudi.

Iako su takve situacije izvanredne, za njih se unaprijed ispričavamo svojim kupcima. Bit ćemo prisiljen obavijestiti ih o pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Narudžba

Proces kupnje na webshopu je opisan ovdje: Kako kupovati?

Postoji mogućnost da proizvod koji je prikazan na webshopu nije više dostupan za prodaju, no takve situacije su iznimno rijetke.

Poduzet ćemo sve potrebne mjere kako bismo isporuku naručenog proizvoda ispunili u primjerenom roku.

Dostava

Načini dostave i trajanje:

 • Preuzimanje u trgovini: moguće odmah nakon potvrde dostupnosti proizvoda.
 • Tisak paket: dostava unutar 48h od predaje paketa na željeni kiosk tiska. (NAPOMENA: Plaćanje pouzećem nije moguće)
 • GLS: dostava za 1-4 dana od predaje paketa. (NAPOMENA: Cijena dostave na određene otoke nalazi se na stranicama GLS-a)

Načini plaćanja

Kupnju odabranih proizvoda možete ostvariti:

 • Općom uplatnicom ili Internet bankarstvom
 • Pouzećem (gotovinom po primitku pošiljke)

1. Općom uplatnicom ili Internet bankarstvom

Ako izaberete ovaj način plaćanja, pokazat će Vam se potrebni podaci - ime firme, IBAN i naziv banke. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili na neki drugi način - putem banke, pošte, Fine ili slično.
Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

2. Pouzećem

Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da narudžbu platite prilikom same dostave na navedenu adresu, kada vidite kupljenu odjeću. Plaćanje pouzećem moguće je isključivo gotovinom, dostavljaču pri isporuci na navedenu adresu. Ako kupac nije u mogućnosti preuzeti pošiljku, dostavljač će ostaviti obavijest o dolasku pošiljke.

NAPOMENA: Plaćanje pouzećem uz dostavu Tisak paketom nije moguće.

Jednostrani raskid ugovora

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Ivanka moda d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Ivanka moda d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem ivankamoda.hr uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda i/ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: telefona, e-maila, facebooka i webshopa.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Ivanka moda d.o.o. na jedan od sljedećih načina:

odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik ili gost ivankamoda.hr,

odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem telefonskih linija 01/2346-826 ili 091/2333-211 ili putem elektroničke pošte zaprimljene na prodaja@ivankamoda.hr.

 1.  U postupku registracije ili kupnje kao gost, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kupnju kao gost moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
 2. Korisnički račun kreira se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđeg korisničkog računa.
 3. Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Ivanka moda d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.
 4. Registracijom ili kupnjom kao gost (koja uključuje plaćanje proizvoda i/ili usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Ivanka moda d.o.o. i korisnika kao kupca.
 5. Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.
 6. Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014, 110/15), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.
 7. Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
  1. ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
  2. ako je predmet Ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Ivanka moda d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Ivanka moda d.o.o., Kozjačić 4, 10000 Zagreb), ili elektroničkom poštom na prodaja@ivankamoda.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na https://ivankamoda.hr/webshop/Obrazac_za_jednostrani_raskid_Ugovora.pdf korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Ivanka moda d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

U slučaju ispunjenja uvjeta za jednostrani raskid Ugovora, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, ne uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Ivanka moda d.o.o zaprimila korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na način tako da korisnik ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Ivanka moda d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena i pregledana u kakvom je stanju vraćena s obzirom na ispunjenje uvjeta prava na jednostrani raskid Ugovora.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Ivanka moda d.o.o., Kozjačić 4, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Ivanka moda d.o.o., odnosno ivankamoda.hr, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Pošiljke poslane pouzećem neće biti preuzete.

Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 01/2346-826 ili 091/2333-211 ili pošalje e-mail na prodaja@ivankamoda.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit ćete obaviješteni.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Ivanka moda d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Ivanka moda d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

Reklamacija

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ako pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste, jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će ispuniti Zapisnik o oštećenju i pošiljku vratiti Ivanka moda d.o.o., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Iako je vrlo mala vjerojatnost da Vam dostavljeni proizvod ne odgovara onome koji ste naručili (druga boja, tisak ili model), snosimo sve troškove dostave vraćanja proizvoda i slanja ispravnog. 

Reklamacije u svezi nedostatka proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena za isti proizvod ili drugi proizvod u istoj protuvrijednosti, tj. uz nadoplatu ili povrat dijela sredstava ako je potrebno. Ako se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije na prodaja@ivankamoda.hr kako bi se ista uvažila na temelju naknadnog fizičkog dokaza. Ivanka moda d.o.o. vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ako se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Ivanka moda d.o.o.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili autentičnosti proizvoda te ako kupac temeljem subjektivne procjene smatra da nije dobio adekvatan proizvod i/ili uslugu, u poslovnoj praksi je uobičajeno da se slučaj prijavi jednoj od nadležnih institucija. Mjerodavna i službena tijela tada vrše sve potrebne provjere radi utvrđivanja ispravnosti te poštivanja važećih zakona. Po donošenju rješenja obje strane, i kupac i prodavatelj, dobivaju specificirani zapisnik. Takav službeni zapisnik neovisnog tijela smatra se mjerodavnim i dostatnim za okončanje reklamacijskog postupka.

Zamjena i povrat proizvoda

U slučaju da kupac odluči zamijeniti ili vratiti proizvod nakon isteka roka za jednostrani raskid ugovora te ako ne postoji materijalni nedostatak na proizvodu i proizvod odgovara naručenom, kupac ima pravo zamjene i povrata proizvoda unutar 30 dana od primitka istog. Kupac snosi troškove dostave povrata proizvoda i zamjene za proizvod.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, te će sukladno tome vraćeni iznos biti manji ili će za zamjenski proizvod biti potrebna dodatna nadoplata.

Korisnik se moli da prije zamjene ili povrata proizvoda nazove na broj telefona 01/2346-826 ili 091/2333-211 ili pošalje e-mail na prodaja@ivankamoda.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Sigurnost podataka

Ivanka moda d.o.o. poštuje privatnost svojih kupaca. Svi Vaši podaci zaštićeni su najnovijim sigurnosnim protokolima. Sve podatke koje prikupljamo koriste se isključivo za obradu Vaše narudžbe i za poboljšanje iskustva naših korisnika.

Suglasnost za korištenje osobnih podataka

Na webshopu Ivanke mode (Ivanka moda d.o.o., Kozjačić 4, 10000 Zagreb) pratimo načela transparentnosti i pažljivog ravnanja s osobnim podacima u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (engl. General Data Protection Regulation – GDPR) i Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Potrebna nam je vaša suglasnost da bismo osobne podatke, koje smo dobili u svrhu prijavljivanja na naše usluge, mogli koristiti i obrađivati u različite svrhe. Sve informacije o upravljanju specifičnom vrstom suglasnosti možete pronaći u nastavku.

Korištenjem webshopa Ivanke mode dajete suglasnost za spremanjem kolačića na Vaše računalo. Kolačići su korišteni isključivo u svrhu funckionalnosti web trgovine i NE sadrže podatke koji se koriste za tracking putem servisa poput Google Analytics.

Registracijom na webshopu Ivanke mode ili narudžbom proizvoda dajete suglasnost za korištenje podataka koje ste unijeli isključivo u svrhu obrade narudžbe i slanja pošiljke. U slučaju korištenja usluga dostave, dužni smo proslijediti neke Vaše podatke (ime i prezime, adresa, broj telefona) dostavnoj službi. Za eventualna pitanja o načinu korištenja Vaših podataka od strane dostavne službe, molimo da pitanja uputite direktno njima.

Upisivanjem e-mail adrese u mailing listu dajete suglasnost za slanje novosti i promotivnih ponuda isključivo od strane tvrtke Ivanka moda d.o.o.

Ova stranica koristi kolačiće ('cookie') kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo. Postavke se mogu kontrolirati u vašem pregledniku, a korištenjem stranica pretpostavljamo da nemate ništa protiv cookia. Detaljnije